Get Adobe Flash player

Login Formสถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

hit counter

View My Stats

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กิจกรรมในหลักสูตร Nursery

กิจกรรมในหลักสูตร Nursery
กิจกรรมพัฒนาทักษะในกิจวัตรประจำวัน


-ฝึกการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตน     (การกิน, การนอน, การขับถ่าย)


-ฝึกการสนทนาทักทาย     สวัสดี    ขอโทษ    ขอบคุณ


-ฝึกการปฏิสัมพันธ์กันเพื่อนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
-กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
-กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
-กิจกรรมกลางแจ้ง
-กิจกรรมเสรี/ เล่นตามมุม
-สนุกกับนิทาน


กิจกรรมประจำวัน
07.00 – 08.30 น.    รับเด็กตอนเช้าเล่นเสรี
08.30 – 09.30 น.    เข้าแถวเคารพธงชาติ/ สวดมนต์/ กายบริหาร/ สมาธิ/ ตรวจสุขภาพ
09.30 – 10.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
10.00 – 10.30 น.    กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
10.30 – 13.00 น.    นอนหลับพักผ่อน
13.00 – 13.30 น.    อาบน้ำ/ แต่งตัว
13.30 – 14.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 14.30 น.    กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
14.30 – 15.00 น.    เตรียมตัวกลับบ้าน