Get Adobe Flash player

Login Formสถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

hit counter

View My Stats

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การแต่งกาย และการเตรียมของใช้สำหรับเด็ก

การลา
- เมื่อเด็กป่วยหรือมารับบริการไม่ได้ โปรดกรุณาติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการทราบทุกครั้ง โทร. 0-2921-3390-2การแต่งกายและการเตรียมของใช้สำหรับเด็ก

- แต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนตามที่กำหนด

- เครื่องใช้สำหรับเด็กที่ต้องเตรียมมา ได้แก่
...............ที่นอน        - ผ้าเช็ดตัว
...............(นำมาเช้าวันจันทร์และนำกลับไปซักในวันศุกร์)

-  ชุดลำลอง        - ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
-  นม ให้เพียงพอต่อ 1 วัน