Get Adobe Flash player

Login Form



สถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

hit counter

View My Stats

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราค่าบริการ - การชำระเงิน

อัตราค่าบริการ

- อายุ 1 ปี – 1 ปี 6 เดือน    3,900 บาท/ เดือน

- อายุ 1 ปี 7 เดือน – 2 ปี    3,500 บาท/ เดือน

- ค่าบริการดูแลหลังเลิกเรียน
...............15.00 – 17.00 น.    1,000 บาท/ เดือน
...............17.00 – 18.00 น.       500 บาท/ เดือน

- ค่าแรกเข้า 3,000 บาท (ชุดนักเรียน 3 ชุด
...............ชุดนอน 1 ชุด, กระเป๋า, ที่นอน, ผ้ากันเปื้อน,ผ้าขนหนู, แปรงสีฟัน+ยาสีฟัน
...............แฟ้มสะสมงาน,สมุดประจำตัว,  ประกันอุบัติเหตุ)


การชำระเงิน
- เดือนแรกชำระค่าเลี้ยงดูและค่าแรกเข้าในวันสมัครเรียน
- เดือนถัดมาชำระเงินภายในวันที่ 1 -10 ของเดือน
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเรียนและไม่ให้เรียนชดเชยในกรณีที่เด็กหยุดเรียนเอง

การลา
- เมื่อเด็กป่วยหรือมารับบริการไม่ได้ โปรดกรุณาติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการทราบทุกครั้ง โทร. 0-2921-3390-2

การแต่งกายและการเตรียมของใช้สำหรับเด็ก

- แต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียนตามที่กำหนด
- เครื่องใช้สำหรับเด็กที่ต้องเตรียมมา ได้แก่
...............ที่นอน        - ผ้าเช็ดตัว
...............(นำมาเช้าวันจันทร์และนำกลับไปซักในวันศุกร์)
-  ชุดลำลอง        - ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
-  นม ให้เพียงพอต่อ 1 วัน